Ιωάννης Αστρείδης

Ιωάννης Αστρείδης

MD, DDS
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Επίκουρος Ιατρός Πανεπιστημιακής Κλινικής ΣΓΠΧ, Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πτυχίο Οδοντιατρικής 2007

Πτυχίο Ιατρικής 2011

Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2019
υποψήφιος Διδακτωρας ΑΠΘ: 2019 – το παρον

Επικουρικός Ιατρός Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ 2020 – το παρόν

email: [email protected]
κιν. 6944231361

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

DDS, MD, PhD, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

1977 Πτυχίο Οδοντιατρικής
1982 Πτυχίο Ιατρικής
1983 Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής
1993 Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής

Ακαδημαϊκή Πορεία
1980 Επιστημονικός συνεργάτης,
1984 Λέκτορας
1986-1987 Honorary Supernumberary Registrar στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen
Mary’s στο Roehampton
1989 Επίκουρος καθηγητής
1992 επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πλαστικής Χειρουργικής στο
Zdroj Polanica (κέντρο σχιστιών Πολωνία)
1998 Αναπληρωτής καθηγητής,
2004 Καθηγητής

Βιβλία
1987 Τεχνικό Βοήθημα «Ο επίμυς του εργαστηρίου»
1988 Μονογραφία «Εμβρυολογική Εξέλιξη Κεφαλής και Τραχήλου»
1996 Βιβλίο «Βραγχιακές Δυσπλασίες»
2003 Βιβλίο «Κύστεις των γνάθων»
2009 Διδακτικό Βιβλίο «Μαθήματα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»
2011 Διδακτικό Βιβλίο «Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική στην Οδοντιατρική»
2013 Κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο «Οral Cancer”
2015 Βιβλίο «Στοματική Χειρουργική»

Διοικητικό Έργο
2007-2011 Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής
2011-2013 Αναπληρωτής Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής
Πρόεδρος της Επιτροπής Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Mέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση της ειδικότητας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Υπουργείου Υγείας
Mέλος της Ολομέλειας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Ερευνητικές περιοχές
Χειρουργική ογκολογία και παθολογία στοματικής γναθοπροσωπικής περιοχής
Συγγενείς κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες, κρανιοπροσωπική αύξηση κι ανάπτυξη
Ορθογναθική χειρουργική και αποκαταστατική χειρουργική στοματικής γναθοπροσωπικής χώρας
Τραύμα κρανιοπροσωπικής περιοχής

Περισσότερες από 300 δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.

Σταύρος Βασιλείου

Σταύρος Βασιλείου

MD, DDS, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Σταύρος
Ημερομηνία γέννησης: 18 Δεκεμβρίου 1957
Τόπος γέννησης: Αθήνα
Διεύθυνση οικίας: Σωκράτους 10Γ Κηφισιά
Στρατιωτική Θητεία: Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στο Υγειονομικό, στο Στρατό Ξηράς από 11- 6-1981 μέχρι 11-6-1982.
Ειδικότητα: Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακή εκπαίδευση:
1976-1981, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός: Λίαν Καλώς
1988-1993, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός: Λίαν Καλώς

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
Τίτλος Ειδίκευσης 1993, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Διδακτορικές Διατριβές:
1. (1991-1995), Αξιολόγηση της διακύμανσης της ΤΚΕ και του αριθμού των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με καρκίνο του στόματος, Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα
2. (1999-2003), Μέτρηση της απόπτωσης σε δείγματα ρινικού και στοματικού
βλεννογόνου σε σηπτικούς ασθενείς, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα: Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Υπεύθυνος της εκπαίδευσης των Ειδικευομένων στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Επιβλέπων σε 5 διατριβές και μέλος τριμελούς επιτροπής σε 2.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
ΞΕΝΕΣ
1. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
2. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Πλήρη άρθρα σε περιοδικά με Impact Factor (IF): 54

Πλήρη άρθρα σε περιοδικά χωρίς IF: 2

Σε πρακτικά ξενόγλωσσων συνεδριών: 1

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: 57

Συντελεστής απήχησης
Συνολικός: 118,667
Μέσος όρος: 2,282
Ατομικός: 35.202

Βιβλιογραφικές αναφορές:
Scopus : 1179
Google Scholar: 1434

H-index

Scopus: 21
Google Scholar: 22
H-index 10: 38

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 9

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 45

Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος

Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος

MD, DDS, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Ο  Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος γεννήθηκε το 1958.

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1982.

Το 1986 απέκτησε το πτυχίο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Το 1988 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μετά από υποτροφία του Ι.Κ.Υ(1983-86).

Υπηρέτησε το ΕΣΥ, ως γιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου (από  21.12.1988 μέχρι και 15.2.1990) και ως ειδικευόμενος στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Α. Ν. Θ.«Θεαγένειο» (από 20.2.1990 έως 15.5.1991).

Το 1994 απέκτησε την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής, μετά από εξετάσεις.

Από τον Μάρτιο του 1995 έως και τον Ιανουάριο του 2011,υπηρέτησε στο ΕΣΥ στο τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» , αρχικά ως Επιμελητής Β΄, μετά ως Επιμελητής Α΄ και κατόπιν ως  Διευθυντής.

Το 2011 εκλέχτηκε στη  βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με θητεία   στο γνωστικό αντικείμενο  Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική και το 2015 στη βαθμίδα του Μόνιμου Αναπληρωτή Καθηγητή. Τον Νοέμβριο του 2020 εκλέχτηκε Καθηγητής.

Μετεκπαιδεύτηκε στο Τμήμα Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του Royal Marsden Hospital του Λονδίνου, ως Honorary Clinical Fellow, μετά από σχετική άδεια του ΚΕΣΥ (4.11.2002 έως 21.7.2003) και  στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Central Middlesex Hospital του Λονδίνου (Νοέμβριος 2002 έως 19.7.2003).

Από το 2011 έως και σήμερα υπηρετεί στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου ως Πανεπιστημιακός ιατρός στο ΕΣΥ και παρέχει κλινικό έργο σε όλο το φάσμα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Παράλληλα την τελευταία δεκαετία  συνεργάζεται με την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. Θεαγένειο  και συνχειρουργεί ασθενείς με τους γιατρούς της εκεί Κλινικής, όποτε του ζητηθεί η συνδρομή για δύσκολες περιπτώσεις.

Στο Διοικητικό-Οργανωτικό Έργο:

Από τον Φεβρουάριο του 1994 έως και τον  Μάρτιο του 1995 συμμετείχε στο συντονισμό των Υπηρεσιών Υγείας στις περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης, ως ειδικός σύμβουλος του Υ.ΜΑ.Θ.

Διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος πολλών Οργανωτικών Επιτροπών Ημερίδων ή Συνεδρίων.

Έχει μεγάλη οργανωτική και διοικητική εμπειρία, με πολλές συμμετοχές σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας.

Από τον Νοέμβριο 1999 έως το 2010 ήταν Υπεύθυνος του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

Από το 2017 έως και σήμερα είναι αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Είναι μέλος σε 8  ελληνικές και σε μία διεθνή  επιστημονικές  εταιρείες (συνολικά 9).

Από το 1982 έως και σήμερα συμμετείχε σε περισσότερες  από 290 ανακοινώσεις-αναρτημένες ανακοινώσεις-εισηγήσεις  σε Συνέδρια-Συμπόσια ή Σεμινάρια   (Πανελλήνια,Βαλκανικά,Διεθνή).

Αυτοδύναμη διδασκαλία:  Άσκησε τους  ειδικευόμενους του Τμήματος Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του  Α.Ν.Θ. Θεαγένειο από το 2001 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2011 καθοδηγώντας τους  στην καθημερινή θεωρητική, κλινική και χειρουργική εκπαίδευση τους.

Έχει αυτοδύναμο διδακτικό έργο από το 2011 έως σήμερα σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Συμμετέχει στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ,στα πλαίσια του επιλεγόμενου  μαθήματος Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Είναι συντονιστής ενός μαθήματος  στους προπτυχιακούς φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος. Είναι Συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευομένων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου από το εκπαιδευτικό έτος 2013 έως σήμερα.

Διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακές σπουδές: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Οδοντιατρικού Τμήματος  του ΑΠΘ και  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών <Κλινική και Χειρουργική Ανατομία(Εφαρμοσμένη Ανατομία)> του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20.

Συμβολή στην εκπόνηση διπλωματικών/διδακτορικών διατριβών:

Είναι επιβλέπων σε τρεις διδακτορικές διατριβές. Ήταν επιβλέπων σε μία διδακτορική διατριβή, η οποία ολοκληρώθηκε. Είναι μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής    διατριβής σε πέντε υποψηφίους. Ήταν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής    διατριβής σε τέσσερις υποψηφίους,οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Ήταν μέλος της 7μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής    σε τέσσερις υποψηφίους,οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Τέλος ήταν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε δύο υποψηφίους,οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.

Συνολική επιστημονική δραστηριότητα, διεθνή παρουσία: Από το 1984 συμμετείχε, πέραν της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, στη συγγραφή  μιας μονογραφίας, επτά  εκπαιδευτικών βιβλίων και  στη δημοσίευση εργασιών που δημοσιεύτηκαν σε  περιοδικά, από τις οποίες  36 εργασίες σε  πανελλήνια επιστημονικά  περιοδικά  και  79 σε διεθνή, εκ των οποίων 64 (5 υπό δημοσίευση) σε διεθνή επιστημονικά  περιοδικά του Journal Citation Reports (PubMed ) και 15 σε  ξενόγλωσσα περιοδικά, εκτός PubMed. Επίσης συμμετείχε  στη συγγραφή  8 άρθρων που καταχωρήθηκαν με πλήρη μορφή σε πρακτικά πανελληνίων(5) και διεθνών συνεδρίων(3).

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα:

α. Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τη μελέτη του ρόλου των οιστρογόνων στην οστική επούλωση (κάταγμα κάτω γνάθου). Ήταν πειραματική μελέτη  με κάλυψη των εξόδων της,πέραν των τροφείων.

β. Συμμετείχε σε Ερευνητικό Πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΣΥ την περίοδο 1993 – 1994. Αφορούσε τη «Μελέτη της επίδρασης αντιπροσταγλανδινικών φαρμάκων στο σχηματισμό υπερωϊοσχιστίας σε επίμυες wistar». Το εν λόγω πρόγραμμα έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..

γ. Συμμετείχε στο  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας του Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006 (Άξονας προτεραιότητας 4: Ανθρώπινοι πόροι-κωδικός πρότασης: Ν 9.02 Ε 336). Το πρόγραμμα άρχισε στις 30 Αυγούστου και  ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2004.

δ. Επιστημονικά Υπεύθυνος στην ερευνητική χρηματοδοτούμενη  μελέτη με τίτλο «Μητρώο Περιστατικών Οστεονέκρωσης της Γνάθου»  στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου. Έναρξη έργου 2014, υπό εξέλιξη.

Το σύνολο των ετεροαναφορών (Citations) στο Scopus είναι:>1309 +11 Scopus, ενώ  1.899 στο  Google Scholar και H-Index:16(first name: K or C).

Ο συνολικός συντελεστής απήχησης των δημοσιεύσεών του είναι >201.909 +3.094 (first name: K or C)και  4.325 (Research Gate).

Γρηγόριος Βενέτης

Γρηγόριος Βενέτης

DDS, MD, PhD, FEBOMS
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Πτυχίο της Οδοντιατρικής ΑΠΘ το 1987, της Ιατρικής ΑΠΘ το 1994 και ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 1997. Διδάκτωρ της Οδοντιατρικής ΑΠΘ (1998) και διπλωματούχος του European Board of Oro- Maxillofacial Surgeons (2002). Από το 2004, με μικρής διάρκειας εκπαιδευτικές άδειες, μετεκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην αποκαταστατική χειρουργική, κρανιογναθική διαταραχή, τραύμα, μικροχειρουργική, εφαρμογές πληροφορικής στην Ιατρική, η Ιατρική εκπαίδευση κ.α.

Συγγραφέας 70 άρθρων σε περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και 4 κεφαλαίων σε επιστημονικά συγγράμματα, μεταξύ των οποίων ένα στα Αγγλικά, σε ηλεκτρονικό βιβλίο στο διαδίκτυο (Oral & Maxillofacial Diseases: Imaging for Temporomandibular Disorders). Συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια με περισσότερες από 150 εργασίες, σε τρεις από τις οποίες έχει λάβει διακρίσεις. Μέλος σε επιτροπές για την εκπαίδευση των Ιατρών και Οδοντιάτρων, του ΚΕΣΥ και του Υπ. Υγείας. Επί σειρά ετών αναπληρωτής διευθυντού έκδοσης στο διεθνές περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» και κριτής σε δύο Ελληνικά και τέσσερα διεθνή περιοδικά. Μέλος τριών Επιστημονικών Εταιρειών με αντικείμενο τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, στις δύο από τις οποίες υπήρξε ή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος

Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος

Δικηγόρος

H μακρόχρονη, εκτεταμένη και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν ειδικά την προστασία προσωπικών δεδομένων και την συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις αποκτήθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων, μεταξύ άλλων, του Νομικού Συμβούλου και του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μεγάλη ελληνική (Forthnet), πολυεθνικές εταιρίες και ομίλους εταιριών (British American Tobacco, Vodafone).

Ειδικότερα, σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως επικεφαλής του τμήματος, διευθύνει την ομάδα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες συμμόρφωσης και έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό τους και τη συνεχή προσαρμογή τους στις ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου ξεχωριστά, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία περισσότερα από 70 έργα συμμόρφωσης με τον GDPR και παρέχονται υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε μεγάλους ελληνικούς και πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (ηλεκτρονικές επικοινωνίες/πληροφορική/κυβερνοασφάλεια, ασφάλειες, υγεία, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση ακινήτων, ναυτιλία, καπνοβιομηχανία, ηλεκτρική ενέργεια, τράπεζες, τουριστικές επιχειρήσεις, ακτοπλοΐα, κλπ.).

EMAIL: [email protected]

Τηλέφωνο: +30 210 3626971

Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή,
University of Kent, LL.M
European University Institute of Florence, Ph.D. (EU Competition Law)

Μέλος
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Λάμπρος Γκουτζάνης

Λάμπρος Γκουτζάνης

DDS, MD, MSc, PhD, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Επίκουρος Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Λάμπρος Γκουτζάνης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική και την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και ακολούθως εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου ως Αγροτικός Ιατρός. Έλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα (MSc) το 1996 από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Τα έτη 1996-1997 εκπαιδεύτηκε ως Ειδικευόμενος Ιατρός στην Γενική Χειρουργική στα Νοσοκομεία “ΜΕΤΑΞΑ” και “ΤΖΑΝΕΙΟ” και στη συνέχεια στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, στο Νοσοκομείο “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”. Έγινε κάτοχος του τίτλου της Ειδικότητας του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού τον Νοέμβριο του 2000.

Το 2006 έλαβε το πρώτο Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Το 2008 εξελέγη Λέκτορας στην Οδοντιατρική Σχολή και το 2009 τοποθετήθηκε στο Νοσοκομείο “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”. Το 2013 έγινε κάτοχος δεύτερου Διδακτορικού Διπλώματος από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Το 2013 εργάσθηκε για 6 μήνες στην Maxillofacial Unit of the University Hospital Klinikum rechts der Isar, Munich, Germany, όπου μετεκπαιδεύτηκε στους ελεύθερους κρημνούς και στην Μικροαγγειακή και Επανορθωτική Χειρουργική.

Το 2014 εξελέγη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή.

Από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2014 διετέλεσε μέλος του ΔΣ και Ταμίας της ΕΕΣΓΠΧ, από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο 2017 Γενικός Γραμματέας και στην συνέχεια μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων και Ταμίας για δεύτερη φορά. Από το 2016 είναι εκπρόσωπος της ΕΕΣΓΠΧ στην UEMS OMFS Section and Board.

Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και έχει δημοσιεύσει πάνω από 45 άρθρα. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η χειρουργική ογκολογία στόματος γνάθων και σιαλογόνων αδένων, τα μοσχεύματα και οι χειρουργικές αναπλαστικές τεχνικές.

Τηλ: 694 5704445
e-mail: [email protected]

Σμαράγδα Διαμαντή

Σμαράγδα Διαμαντή

DDS, MSc, PhD
Στοματολόγος
Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματολογίας, European University of Cyprus, Medical School

Η Δρ. Σμαράγδα Διαμαντή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ταξίαρχος Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας και Διευθύντρια του Στοματολογικού Τμήματος του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (RN) και της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (DMD).

Ειδικεύθηκε στην Στοματολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc), όπου ολοκλήρωσε την ειδίκευση της με βαθμό “Άριστα – Summa cum laude”.

Εκπόνησε την ερευνητική της Διδακτορική Διατριβή με θέμα “Μελέτη της Σηματοδοτικής Οδού mTOR στα Κακοήθη Νεοπλάσματα των Σιαλογόνων Αδένων” στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ορκίσθηκε Διδάκτωρ (PhD) με βαθμό “Άριστα – Summa cum laude”.

Έχει εκπαιδευθεί στην Αεροπορική Ιατρική στο U.S. Air Force School of Aerospace Medicine (USAFSAM) -Brooks AF Base -Texas και έχει εξειδικευθεί στην αντιμετώπιση των πομφολυγώδων δερματοβλεννογόνιων νοσημάτων στο Unità Operativa Complessa di Medicina Orale του Πανεπιστημίου Federico II της Νάπολης(Δ/ντης: Prof. Michelle Mignogna).

Είναι Διευθύντρια του Στοματολογικού Τμήματος του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας από το 2007, το μοναδικό Στοματολογικό Τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία), του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Από το 2015 έως το 2019 διετέλεσε Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τομέα του 251 ΓΝΑ, έχοντας τη διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ τμημάτων του τομέα, παράλληλα με τα ιατρικά καθήκοντα της.

Το 2019 εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματολογίας στο Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Παθολογίας Στόματος (ΕΕΠΣ), της Ευρωπαικής Εταιρίας Παθολογίας Στόματος (EAOM) και της Διεθνούς Ακαδημίας Ογκολογίας Στόματος (IAOO).

Ασχολείται επιστημονικά με το πλήρες φάσμα της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, με καθημερινή άσκηση Νοσοκομειακής Στοματολογίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην στοματολογική αντιμετώπιση του χρονίως πάσχοντα ασθενή λόγω ογκολογικών, αιματολογικών, ενδοκρινολογικών και άλλων συστηματικών νόσων.

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

PhD
Biomedical Engineer
Research Professor
Consultant in Medical 3d Printing & Computer Guided Surgery
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Παναγιώτης Διαμαντόπουλος είναι Ερευνητής Καθηγητής ‘Υπολογιστικά Καθοδηγούμενης Χειρουργικής’ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας ‘Ιατρικής Τρισδιάστατης Εκτύπωσης’ στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλαβε πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση στην Βιοιατρική Μηχανική από το πανεπιστήμιο του Brighton το 1995. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Eμβιομηχανική Eμφυτευμάτων και την Yπολογιστική Eμβιομηχανική στο πανεπιστήμιο του Sussex (MPhil, 1997), όπου και συνέχισε την διδακτορική του έρευνα με σκοπό την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων στον προεγχειρητικό σχεδιασμό, την χειρουργική καθοδήγηση και την εξατομίκευση εμφυτευμάτων. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο ‘Bιοιατρική Μοντελοποίηση’ (DPhil, 2001) πρότεινε για πρώτη φορά την σύνδεση της ιατρικής απεικόνισης με τον υπολογιστικό σχεδιασμό, την αριθμητική προσομοίωση και την τρισδιάστατη εκτύπωση, βάζοντας τις βάσεις των σημερινών ‘digital’ διαδικασιών και αναδεικνύοντας την αξία τους στην κλινική πράξη.

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και έχει κάνει πολυάριθμες διαλέξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με θέμα την εφαρμογή ‘τρισδιάστατων’ ‘ψηφιακών’ μεθόδων για προσωποποιημένες διαδικασίες στην Ιατρική. Ο Δρ Διαμαντόπουλος έχει αναγνωριστεί ως ‘Διακεκριμένος Επιστήμονας’ και είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Υπολογιστικά Καθοδηγούμενης Εμφυτευματολογίας.

Λάμπρος Ζουλούμης

Λάμπρος Ζουλούμης

DDS, MD, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1979 –ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1982 ΑΠΘ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1986

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1990

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ GETEBORG ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 1990-1991

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ GUY΄S HOSPITAL AUGOST-SEPTEBER 1999 (ORAL CANCER,SALIVARY GLANDS….)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ SAN FRANCISCO UCSF CALIFORNIA USA .AUGOST-SEPTEBER-OCTOBER 2000 (IMPLANTOLOGY-AESTHETIC SURGERY-TMG-JAW’S TUMOR)

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΧΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1982 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

EIMAI ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΕΧΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ 135 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΧΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΧΩ ΣΥΓΓΡΑΨΕΙ 3 ΒΙΒΛΙΑ (ΒΙΟΨΙΑ-ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ-ΟΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ)

ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(PRESIDENT OF STOMATOLOGICAL SOCIETY OF NORTH HELLAS)2011-2014,2014-2017,2017-2020

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(VICE PRESIDENT OF HELLENIC SOCIETY OF OMFS)2011-2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2015-2017
ΔΙΕΤΕΛΕΣΑ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY 2004-2008

ΔΙΕΤΕΛΕΣΑ ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤRESURER-VICE PRESIDENT OF DENTAL ASSOCIATION OF THESSALONIKI)

MEMBER OF EACMFS

MEMBER  OF GENERAL ASSEBLY OF HELLENIC  DENTAL ASSOCIATON
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2015-2020