Πρόεδρος

Σταύρος Τομπρής MD, PhD, DDS

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Συντονιστής

Ηλίας Χρονάς MD, DDS

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Μέλη

Χαράλαμπος Αποστολίδης DDS

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Γεώργιος Βηλος DDS, MSc

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Χρήστος Κρασαδάκης MD, DDS, MSc

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Αναστάσιος Μυλωνάς DMD, PhD, PhD, MD

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός,
Ιστορικός της Ιατρικής

READ MORE

Ιωάννης Παπαδιόχος MD, DDS

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Γεώργιος Παπαναστασίου MD, DDS, PhD

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE

Συμεών Ψωμιάδης MD, DDS

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

READ MORE