Αναστάσιος Μυλωνάς

Αναστάσιος Μυλωνάς DMD, PhD, PhD, MD

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός,
Ιστορικός της Ιατρικής

Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Οδοντιατρικής και Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα γνωστικά αντικείμενα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής αντίστοιχα. 

Ειδικευθείς στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική [Γενική Χειρουργική-Α΄ Χειρουργικό Τμήμα ΓΝ Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο», Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική-Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»]. Λήψη τίτλου Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2003).

Αναπληρωτής Διευθυντής  Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Θεραπευτηρίου “Metropolitan”. Εξωτερικός Συνεργάτης-Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός στο “Ευγενίδειο Θεραπευτήριο-Η Αγία Τριάς ΑΕ”,  Εξωτερικός Συνεργάτης-Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός στην “Ορθοβιοτική Πρόληψη Ιδιωτικό Πολυιατρείο-Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία”. Επιστημονικός Συνεργάτης Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτής Μικροαγγειακής Χειρουργικής, Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, και Τμήμα Πειραματικής Χειρουργικής Ιδρύματος “ΘΩΡΑΞ”, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός” (2002-2012).

Βοηθός Σύνταξης (2008-2012), Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (2012-2016), Διευθυντής Σύνταξης (2016-2020), Επιστημονικού Περιοδικού “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”, της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Κριτής επιστημονικών εργασιών σε διάφορα ελληνικά και διεθνή ιατρικά και οδοντιατρικά περιοδικά, σε θέματα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής καθώς επίσης και Ιστορίας της Ιατρικής.

Μετεκπαίδευση στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία) και στις Η.Π.Α.. 

Επισκέπτης Καθηγητής στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA (9/2016-12/2016).

Τακτικό Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τριετή θητεία (2017-2020). Ειδικός Γραμματέας (2013-2014), Β΄ Αντιπρόεδρος (2014-2/2017), Α΄ Αντιπρόεδρος (2/2017-11/2017), Μέλος-Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2017-2020).

Αρκετές δημοσιεύσεις (81) σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά και οδοντιατρικά περιοδικά (145 ετεροαναφορές-citations), συμμετοχή σε πολλά ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες, σειρές μαθημάτων, workshops, webinars (240), ως προσκεκλημένος ομιλητής (50), αλλά επίσης και με προφορικές-ελεύθερες ανακοινώσεις (101), αναρτημένες ανακοινώσεις (posters & e-posters) (18), videos (4). 

Μέλος αρκετών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Ιατρικών και Οδοντιατρικών Εταιρειών (16). Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.  

Ιδιαίτερα κλινικά ενδιαφέροντα: οδοντοφατνιακή χειρουργική, στοματική εμφυτευματολογία, κρανιογναθοπροσωπικό τραύμα, χειρουργική σιαλογόνων αδένων, χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου (καρκίνος στόματος), συντηρητική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση διαταραχών της κροταφογναθικής διάρθρωσης, κοσμητική στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική.