Συμεών Ψωμιάδης

Συμεών Ψωμιάδης MD, DDS

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Ο Συμεών Ψωμιάδης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής (2011) και της Οδοντιατρικής (2006) Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2016 έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του σε νοσοκομεία της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας (2011-2016).

Εργάστηκε ως Επιμελητής στις κλινικές Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (2016-2018).

Σήμερα είναι Επιμελητής της κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευρωκλινική Αθηνών και του νοσοκομείου Ευρωκλινική Παίδων, ενώ παράλληλα διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο.

Ασκεί όλο το φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ορθογναθική Χειρουργική, την Εμφυτευματολογία, και την Αντιμετώπιση Γναθοπροσωπικού Πόνου.

Έχει μετεκπαιδευθεί στην Ορθογναθική Χειρουργική, στη Διατατική Οστεογέννεση, στην Προπροσθετική Χειρουργική και τη Χειρουργική Σχιστιών στο Νοσοκομείο AZ Sint-Jan στη Μπρυζ του Βελγίου (2019).

Έχει μετεκπαιδευθεί στην Εμφυτευματολογία στο NYU College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program (2016) και από το 2018 συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια εμφυτευματολογίας του Ινστιτούτου Μέριμνα .

Είναι υποψήφιος  Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διαρκή παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια με επιστημονικές παρουσιάσεις, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.