Πρόσβαση στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει Τακτικά, Δόκιμα και Έκτακτα μέλη, καθώς και τα Επίτιμα και Ομότιμα μέλη της ΕΕΣΓΠΧ.

Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι είτε δεν έχετε συνδεθεί στην ιστοσελίδα, είτε δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Ταμία της εταιρείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.