Γενικές Πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής

Το συνέδριο διεξάγεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας https://www.haoms2021.org.

Γλώσσα Συνεδρίου

Οι ομιλίες από Έλληνες ομιλητές πραγματοποιούνται στα Ελληνικά. Οι ομιλίες από Διεθνείς ομιλητές πραγματοποιούνται στα Αγγλικά. Δεν διατίθεται ταυτόχρονη μετάφραση.

Εγγραφές – Τρόποι Πληρωμής

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Η πληρωμή γίνεται είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης/μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΣΓΠΧ. Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξοφλήσετε τη συμμετοχή σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή μέσω τράπεζας, αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο 19/01/2021 και να μας αποστείλετε άμεσα την απόδειξη στη διεύθυνση [email protected]. Το κόστος συμμετοχής ανά κατηγορία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητα Κόστος συμμετοχής
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός 60 €
Ιατρός άλλης ειδικότητας 60 €
Οδοντίατρος 60 €
Ειδικευόμενος Ιατρός 40 €
Ειδικευόμενος Οδοντίατρος 40 €
Φοιτητής Ιατρικής 20 €
Φοιτητής Οδοντιατρικής 20 €
Άλλο 60 €

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα χορηγήσει 15 μόρια Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD) στους οδοντιάτρους που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου θα λάβετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης και μια φόρμα αξιολόγησης την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε άμεσα προκειμένου να λάβετε τη σχετική μοριοδότηση.

SILVER SPONSORS