ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επιστημονική επιτροπή σας ενημερώνει ότι κατόπιν αξιολόγησης τα παρακάτω e-Poster βραβεύτηκαν ως εξής:

1η θέση (βραβείο €300)

Τα μικροσωματίδια τιτανίου έχουν ανάλογη δράση με το μικροβιακό λιποπολυσακχαρίτη: Μία πειραματική μελέτη προσομοίωσης περιεμφυτευματίτιδας.
Παπαμανώλη Ε., Κυριακίδου Κ., Φιλίππου Α., Κουτσιλιέρης Μ.

2η θέση (βραβείο €200)

Συμπληρωματική φαρμακευτική θεραπεία των μελανωμάτων του δέρματος, μια συστηματική ανασκόπηση και network μετανάλυση των σύγχρονων φαρμακευτικών θεραπειών.
Γρίβας Θ., Πολίτης Σ., Μιχαηλίδου Δ., Τάτσης Δ., Pampena R., Lallas A., Kyrgidis A.

2η θέση (βραβείο €200, ισοβαθμία)

Φαρμακευτική οστεονέκρωση των γνάθων. Η κλινική μας εμπειρία και η αντανάκλασή της στη στρατηγική αντιμετώπισης.
Διαμαντοπούλου Σ., Καρδαρά-Μπέλλου Μ., Παπακώστα Β., Λεφαντζής Ν., Παπαδιόχος Ι., Μπαλάκας Αθ., Βασιλείου Σ.

3η θέση (βραβείο €100)

Η διαγνωστική ακρίβεια της FNA σε ασθενείς με όγκους σιελογόνων αδένων, μία αναδρομική μελέτη.
Γρίβας Θ., Κυργίδης Αθ., Χέβα Α. ,Βαχτσεβάνος Κ., Αντωνιάδης Κ., Μάρκου Κ.

Η επιστημονική επιτροπή θα επικοινωνήσει τις προσεχείς ημέρες με τους νικητές.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας.


3001

Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος κάτω χείλους με μείζωνα θωρακικό κρημνό – παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση


3002

Θεωρία καρκινικών βλαστικών κυττάρων στον καρκίνο της στοματικής κοιλότητας


3003

Προφυλακτικές και Θεραπευτικές ενδείξεις εξαγωγής έγκλειστων τρίτων γομφίων – μια συστηματική ανασκόπηση


3004

Ανύψωση ιγμορείου για τοποθέτηση εμφυτευμάτων


3005

Ιατρογενής ιγμορίτιδα από ξένα σώματα


3006

Εκτεταμένη υπερπλασία υπερώας νωδής άνω γνάθου σε ασθενή με ολική οδοντοστοιχία


3007

Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου στην αισθητική ζώνη


3008

Ψηφιακοί άξονες αποτύπωσης – πώς και πόσο επηρεάζουν την αποτυπωτική ακρίβεια


3009

Αποκοχλίωση μηχανικού στηρίγματος – ποιοι είναι οι πιθανοί παράγοντες


3010

Κεραμικά εμφυτεύματα – Θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το τιτάνιο;


3011

Συστήματα θέρμανσης καπνού – πιο φιλικά για το περιοδόντιο


3012

Ορθοδοντικά μίνι εμφυτεύματα – από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία τους


3013

Εκδηλώσεις του SARS-COV2 στα προσωπικά νεύρα


3014

Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασμάτων της άνω γνάθου με επέκταση στον πτερυγοϋπερώιο και τον υποκροτάφιο βόθρο με την τεχνική της αιώρησης της κάτω γνάθου


3015

Οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση των φοιτητών στις οδοντιατρικές σχολές


3017

Προσθετική αποκατάσταση σε ασθενείς με γλωσσεκτομή


3018

Αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα – παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας


3019

Φαρμακευτική οστεονέκρωση των γνάθων – Η εμπειρία μας και η αντανάκλαση της στη στρατηγική αντιμετώπισης


3020

ΜυοΪνοβλαστικος όγκος γνάθων – Μια σπάνια καλοήθης νοσολογική οντότητα


3021

Διεπιπεφυκοτική προδιαφραγματική (transconjunctival preseptal) προσπέλαση για την αποκατάσταση καταγμάτων του οφθαλμικού κόγχου – Περιγραφή της τεχνικής και κατά πόσο υπερτερεί των εναλλακτικών ανατομικών προσπελάσεων (;)


3022

Χρόνιο υποτροπιάζον εξωστοματικό (δερματικό) συρίγγιο σε επικοινωνία με φλεγμαίνον ιγμόρειο άντρο – Αναφορά περίπτωσης σε παιδιατρικό ασθενή


3023

Ιδιοπαθής σκληρυντική φλεγμονώδης βλάβη του οφθαλμικού κόγχου


3024

Εξατομικευμένη πολυδύναμη προσέγγιση στην αντιμετώπιση ηλικιωμένου ασθενούς με προχωρημένο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα βλεννογόνου παρειάς-συγχειλίας


3025

Αποκατάσταση μετεγχειρητικής παράλυσης προσωπικού νεύρου με χρήση τεχνικών βλεφαροπλαστικής και ανόρθωσης μετώπου


3026

Αντιμετώπιση υποτροπής μηνιγγιώματος με εξωκρανιακή επέκταση – περίπτωση συνεργασίας Γναθοπροσωπικής και Νευροχειρουργικής κλινικής


3027

Αποκατάσταση καταγμάτων του μετωπιαίου οστού και οροφής του κόγχου με την τεχνική της κρανιοποίησης του μετωπιαίου κόλπου


3028

Η διαγνωστική ακρίβεια της FNA σε ασθενείς με όγκους σιελογόνων αδένων – μία αναδρομική μελέτη


3029

Συμπληρωματική φαρμακευτική θεραπεία των μελανωμάτων δέρματος – μια συστηματική ανασκόπηση και network μετανάλυση των σύγχρονων φαρμακευτικών θεραπειών


3030

Τρόποι πρόληψης της επίδρασης της χειρουργικής αφαίρεσης των τρίτων γομφίων στο περιοδόντιο του δευτέρου γομφίου


3031

Αποκατάσταση της κάτω γνάθου με εξατομικευμένες προκατασκευασμένες πλάκες τιτανίου με τη χρήση 3D-printing


3032

Ο ιδιαίτερος διαβήτης των ασθενών με κυστική ίνωση και τα μέτρα πρόληψής του στο χώρο του οδοντιατρείου


3033

Οστική ανάπλαση γνάθων με αυτογενές μόσχευμα – τεχνική διαχωριζόμενων οστικών τεμαχίων Split Bone Block Technique


3034

Μετάσταση καρκινοσαρκώματος ενδομητρίου στα προσπεφυκότα ούλα της άνω γνάθου – αναφορά περίπτωσης


3035

Ενδομυικό αιμαγγείωμα προσώπου – παρουσίαση περιπτώσεως και ανασκόπηση βιβλιογραφίας


3036

Μη μελανοκυτταρικός όγκος έσω κανθού – προκλήσεις στην εκτομή και την αποκατάσταση


3037

Οστέωμα γναθιαίου άντρου σχετιζόμενου με έγκλειστο σωφρονιστήρα


3038

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της παρεντερικής και τοπικής χορήγησης της τραμαδόλης σε επεμβάσεις χειρουργικής εξαγωγής τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου


3039

Anatomy of radical neck dissection


3040

Ανοιχτή vs κλειστη ανύψωση ιγμορείου


3041

Descending mediastinitis due to dental Infection


3042

Θεραπευτική αντιμετώπιση μερικώς νωδών ασθενών με τη χρήση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων για ορθοδοντική μετακίνηση


3043

Επιπτώσεις της φλοιοτομίας στους Περιοδοντικούς Ιστούς


3044

Παράγοντες κινδύνου για τοπική υποτροπή του βασικοκυτταρικού καρκινώματος και του καρκινώματος εκ πλακωδών κυττάρων


3045

Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των οστεονεκρωτικών αλλοιώσεων των γνάθων από διφωσφωνικά και δενοσουμάμπη


3046

Η χρήση συσκευής αρνητικής πίεσης επούλωσης στην αντιμετώπιση στοματοφαρυγγοδερματικού συριγγίου μετά από χειρουργική επέμβαση σε ασθενή με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κάτω γνάθου


3047

Η χρήση των αυτόλογων αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων στην θεραπευτική αντιμετώπιση της Φαρμακευτικής Οστεονέκρωσης των Γνάθων


3048

Αντιμετώπιση οστικού ελλείμματος στην αισθητική ζώνη


3049

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπληρωμάτων (PRF) ως αυξητικός παράγοντας στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση


3050

Σακχαρώδης διαβήτης – περιοδοντίτιδα και ο συσχετισμός αυτών στη στοματική υγεία


3051

All on 4 vs all on 6


3052

Μεταβολές στους πλυθησμούς των μονοκυττάρων στο περιφερικό αίμα 48-72 ώρες μετά τη χορήγηση denosumab σε γυναίκες με οστεοπόρωση


3053

Σύγχρονη διαχείριση ασθενών με κατιούσα νεκρωτική μεσοθωρακίτιδα σε έδαφος τραχηλοπροσωπικής λοίμωξης


3054

Η τεχνική της διάσχισης της φατνιακής ακρολοφίας για τοποθέτηση εμφυτευμάτων – παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων και βιβλιογραφική ανασκόπηση


3055

Χειρουργική αφαίρεση έγκλειστων υπεραρίθμων δοντιών στα παιδιά – παρουσίαση 4ων περιπτώσεων


3056

H αποτελεσματικότητα της τεχνικής Implantoplasty στη σύγχρονη αντιμετώπιση της περιεμφυτευματίτιδας


3057

Παράγοντες που επηρεάζουν την μακροβιότητα των εμφυτευμάτων κατά την ανύψωση της μεμβράνης του εδάφους του ιγμορείου άντρου


3058

Διατήρηση των σκληρών και μαλακών ιστών του μετεξακτικού φατνίου στην πρόσθια αισθητική ζώνη με καθυστερημένη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων


3059

Κατακόρυφη αύξηση της φατνιακής ακρολοφίας στην κάτω γνάθο


3060

Εκδηλώσεις συστηματικού σκληροδέρματος στην γναθοπροσωπική περιοχή


3061

Προτιμήσεις παραπομπής των Γενικών Ιατρών στην Ελλάδα για τους ασθενείς με τραχηλοπροσωπική νοσηρότητα


3062

Περιφερικό οδοντογενές μύξωμα


3063

Κλινικά και δερματοσκοπικά ευρήματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του χείλους


3064

Τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων στην πρόσθια αισθητική ζώνη – μακροχρόνια αποτελέσματα


3065

Διατήρηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας μετεξακτικά χωρίς σύγκλειση κατά 1ο σκοπό με χρήση μεμβράνης dense-PTFE


3066

Ο ρόλος της υπερηχογραφικής παρακολούθησης στην έγκαιρη διάγνωση της λεμφαδενικής μεταστατικής νόσου στον δερματικό καρκίνο εκ πλακωδών κυττάρων – μια μονοκεντρική κοόρτη


3067

Η σημασία διαμόρφωσης του προφίλ ανάδυσης και η ακριβής μεταφορά του στην τελική επιεμφυτευματική αποκατάσταση


3068

Τα μικροσωματίδια τιτανίου έχουν την ίδια επίδραση με το μικροβιακό λιποπολυσακχαρίτη: Μία πειραματική μελέτη προσομοίωσης περιεμφυτευματίτιδας


3069

Επιθηλιακό αδενωματοειδές αμάρτωμα ιγμορείου


3070

Παράγοντες καθορισμού σταθερότητας περιεμφυτευματικών ιστών στην πρόσθια αισθητική ζώνη


SILVER SPONSORS