Αντώνιος Τσέκος

Δρ. Αντώνιος Αθ. Τσέκος

MD, DDS, PhD
Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

O Δρ. Αντώνιος Αθ. Τσέκος είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων με τον βαθμό του Ανθυπιάτρου (ΣΣΑΣ-1993).

Πτυχιούχος της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό Πτυχίου «Λίαν Καλώς» και στα δύο πτυχία, είναι Ειδικός Στοματικός και Γναθοπροσωπικος Χειρουργος, με την 2756/17-1-2002 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, μετά από ειδίκευσή του στην Πανεπιστημιακή Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.

Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» στην Έδρα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.

Έχει κάνει μετεκπαίδευση στο αντικείμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Ογκοχειρουργικής στο «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς και στο αντικείμενο των Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Εμφυτευμάτων Προσώπου στο Πανεπιστήμιο του Gothenburg της Σουηδίας.

Διετέλεσε επί 16 έτη Διευθυντής του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργικο Τμήματος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως της Θεσσαλονίκης, από 05/11/2001 με τον βαθμό του Λοχαγού Ιατρού έως 04/06/2017 με τον βαθμό αποστρατείας του Γενικού Αρχιάτρου.

Ασκεί ελεύθερο επάγγελμα σε προσωπικό Ιδιωτικό Ιατρείο και Ιδιωτικές Κλινικές από το 1994. Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι μέλος της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ομάδας της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» της Θεσσαλονίκης και του 1ου Ελληνικού Κέντρου Χειλεο-Γναθο-Υπερωιοσχιστιών που εδράζεται στην ίδια κλινική.

Το Επιστημονικό Έργο του περιλαμβάνει 19 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξένα Επιστημονικά Περιοδικά, 52 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Οδοντιατρικά και Ιατρικά Συνέδρια, 76 Παρακολουθήσεις Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων και Επιστημονικών Ημερίδων-Συμποσίων, 14 Προεδρεία σε Οδοντιατρικά και Ιατρικά Συνέδρια, 5 Συμμετοχές σε Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονικών Συνεδρίων.

Στοιχεία επικοινωνίας
Κλινική Άγιος Λουκάς, Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Γραφείο Δ 2.14
Τηλ: 2310380000, 2310380280
Ιατρείο: Σιδηροκάστρου 33, 54638, Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310914501