Γεώργιος Λαγογιάννης

Γεώργιος Λαγογιάννης

MD, DDS
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Διευθυντής Κλινικής Xειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Νοσοκομείο Metropolitan