Γεώργιος Ράλλης

Γεώργιος Ράλλης

MD, DDS, PhD (med), PhD (dent)
Διευθυντής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο "ΚΑΤ"
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Βασικές Σπουδές
Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και τελείωσε το “Λεόντειο Λύκειο Πατησίων”
Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μετεκπαίδευση
Πανεπιστημιακή Κλινική ΣΓΠΧ, “King’s College Hospital”, London UK, 1979-81
Κλινική Εξακτικής και Ακτινοδιαγνωστικής, ΑΠΘ, 1981-83
Κλινική ΣΓΠΧ, 401 ΓΣΝΑ, 1984-85
Πανεπιστημιακή Κλινική ΣΓΠΧ, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, 1989
Κλινική ΩΡΛ και Χειρουργικής Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου, ΑΟΝΠ “Μεταξά”, 1997
Κλινική ΣΓΠΧ, ΑΟΝΑ “Ο Άγιος Σάββας”, 2006-07

Τίτλοι
Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ 2011-2014 και 2017-σήμερα

Προϋπηρεσία
Ιδιωτικό ιατρείο, 1984-1986
Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Κλινική ΣΓΠΧ ΓΝΑ “KAT”, 1986-1998
Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Κλινική ΣΓΠΧ ΓΝΑ “KAT”, 1998-2006
Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ, Κλινική ΣΓΠΧ ΓΝΑ “KAT”, 2006-2009
Διευθυντής ΕΣΥ, Κλινική ΣΓΠΧ ΓΝΑ “KAT”, 2009-2010
Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Κλινική ΣΓΠΧ ΓΝΑ “KAT”, 2010-σήμερα

Επιστημονικό έργο
95 δημοσιεύσεις (62 διεθνείς)
182 ανακοινώσεις (57 διεθνείς)
Συγγραφή 6 κεφαλαίων σε 4 ιατρικά επιστημονικά βιβλία
Σημαντικός αριθμός εισηγήσεων, διαλέξεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων