Γεώργιος Ρωμάνος

Γεώργιος Ρωμάνος

MD, DDS, MSc
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Διευθυντής ΕΣΥ, Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΠΑΓΝΗ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1967.

Πτυχίο Οδοντιατρικής ΑΠΘ και Ιατρικής Παν. Κρήτης.

Κάτοχος Master of Science University οf Manchester.

Διευθυντής του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.