Ιωάννης Αστρείδης

Ιωάννης Αστρείδης

MD, DDS
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Επίκουρος Ιατρός Πανεπιστημιακής Κλινικής ΣΓΠΧ, Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πτυχίο Οδοντιατρικής 2007

Πτυχίο Ιατρικής 2011

Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2019
υποψήφιος Διδακτωρας ΑΠΘ: 2019 – το παρον

Επικουρικός Ιατρός Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ 2020 – το παρόν

email: [email protected]
κιν. 6944231361