Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

DDS, MD, PhD, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

1977 Πτυχίο Οδοντιατρικής
1982 Πτυχίο Ιατρικής
1983 Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής
1993 Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής

Ακαδημαϊκή Πορεία
1980 Επιστημονικός συνεργάτης,
1984 Λέκτορας
1986-1987 Honorary Supernumberary Registrar στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen
Mary’s στο Roehampton
1989 Επίκουρος καθηγητής
1992 επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πλαστικής Χειρουργικής στο
Zdroj Polanica (κέντρο σχιστιών Πολωνία)
1998 Αναπληρωτής καθηγητής,
2004 Καθηγητής

Βιβλία
1987 Τεχνικό Βοήθημα «Ο επίμυς του εργαστηρίου»
1988 Μονογραφία «Εμβρυολογική Εξέλιξη Κεφαλής και Τραχήλου»
1996 Βιβλίο «Βραγχιακές Δυσπλασίες»
2003 Βιβλίο «Κύστεις των γνάθων»
2009 Διδακτικό Βιβλίο «Μαθήματα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»
2011 Διδακτικό Βιβλίο «Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική στην Οδοντιατρική»
2013 Κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο «Οral Cancer”
2015 Βιβλίο «Στοματική Χειρουργική»

Διοικητικό Έργο
2007-2011 Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής
2011-2013 Αναπληρωτής Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής
Πρόεδρος της Επιτροπής Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Mέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση της ειδικότητας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Υπουργείου Υγείας
Mέλος της Ολομέλειας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Ερευνητικές περιοχές
Χειρουργική ογκολογία και παθολογία στοματικής γναθοπροσωπικής περιοχής
Συγγενείς κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες, κρανιοπροσωπική αύξηση κι ανάπτυξη
Ορθογναθική χειρουργική και αποκαταστατική χειρουργική στοματικής γναθοπροσωπικής χώρας
Τραύμα κρανιοπροσωπικής περιοχής

Περισσότερες από 300 δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.