Κωνσταντίνος Μανταλενάκης

Κωνσταντίνος Μανταλενάκης

DDS, MSc, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Ο Κωνσταντίνος Μανταλενάκης τελείωσε την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

Έλαβε την Ειδικότητα του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

Μετεκπαιδεύτηκε στην Γναθοχειρουργική στο Πανεπιστήμιο Tufts USA.

Διδακτορική Διατριβή το 1988 Οδοντιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου της Αθήνας Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος.

Από το 1991 ασχολείται με την Εμφυτευματολογία μετεκπαιδευόμενος σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού.

Συγγραφέας του κεφαλαίου τα Laser στην Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Σύγγραμμα Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

Certificate Master Degree από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης στα Laser.

Μέλος Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Εταιρειών.

Έχει λάβει μέρος σαν προσκεκλημένος Ομιλητής και Εκπαιδευτής σε Συνέδρια Ελλάδας και Εξωτερικού.

KOL του Βιοτεχνολογικού Ινστιτούτου BTI.

Από το 1981 ασκεί ελεύθερο Επάγγελμα με έμφαση στην Γναθοχειρουργική και Εμφυτευματολογία .