Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος

Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος

MD, DDS, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Ο  Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος γεννήθηκε το 1958.

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1982.

Το 1986 απέκτησε το πτυχίο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Το 1988 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μετά από υποτροφία του Ι.Κ.Υ(1983-86).

Υπηρέτησε το ΕΣΥ, ως γιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου (από  21.12.1988 μέχρι και 15.2.1990) και ως ειδικευόμενος στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Α. Ν. Θ.«Θεαγένειο» (από 20.2.1990 έως 15.5.1991).

Το 1994 απέκτησε την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής, μετά από εξετάσεις.

Από τον Μάρτιο του 1995 έως και τον Ιανουάριο του 2011,υπηρέτησε στο ΕΣΥ στο τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» , αρχικά ως Επιμελητής Β΄, μετά ως Επιμελητής Α΄ και κατόπιν ως  Διευθυντής.

Το 2011 εκλέχτηκε στη  βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με θητεία   στο γνωστικό αντικείμενο  Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική και το 2015 στη βαθμίδα του Μόνιμου Αναπληρωτή Καθηγητή. Τον Νοέμβριο του 2020 εκλέχτηκε Καθηγητής.

Μετεκπαιδεύτηκε στο Τμήμα Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του Royal Marsden Hospital του Λονδίνου, ως Honorary Clinical Fellow, μετά από σχετική άδεια του ΚΕΣΥ (4.11.2002 έως 21.7.2003) και  στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Central Middlesex Hospital του Λονδίνου (Νοέμβριος 2002 έως 19.7.2003).

Από το 2011 έως και σήμερα υπηρετεί στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου ως Πανεπιστημιακός ιατρός στο ΕΣΥ και παρέχει κλινικό έργο σε όλο το φάσμα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Παράλληλα την τελευταία δεκαετία  συνεργάζεται με την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. Θεαγένειο  και συνχειρουργεί ασθενείς με τους γιατρούς της εκεί Κλινικής, όποτε του ζητηθεί η συνδρομή για δύσκολες περιπτώσεις.

Στο Διοικητικό-Οργανωτικό Έργο:

Από τον Φεβρουάριο του 1994 έως και τον  Μάρτιο του 1995 συμμετείχε στο συντονισμό των Υπηρεσιών Υγείας στις περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης, ως ειδικός σύμβουλος του Υ.ΜΑ.Θ.

Διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος πολλών Οργανωτικών Επιτροπών Ημερίδων ή Συνεδρίων.

Έχει μεγάλη οργανωτική και διοικητική εμπειρία, με πολλές συμμετοχές σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας.

Από τον Νοέμβριο 1999 έως το 2010 ήταν Υπεύθυνος του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

Από το 2017 έως και σήμερα είναι αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Είναι μέλος σε 8  ελληνικές και σε μία διεθνή  επιστημονικές  εταιρείες (συνολικά 9).

Από το 1982 έως και σήμερα συμμετείχε σε περισσότερες  από 290 ανακοινώσεις-αναρτημένες ανακοινώσεις-εισηγήσεις  σε Συνέδρια-Συμπόσια ή Σεμινάρια   (Πανελλήνια,Βαλκανικά,Διεθνή).

Αυτοδύναμη διδασκαλία:  Άσκησε τους  ειδικευόμενους του Τμήματος Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του  Α.Ν.Θ. Θεαγένειο από το 2001 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2011 καθοδηγώντας τους  στην καθημερινή θεωρητική, κλινική και χειρουργική εκπαίδευση τους.

Έχει αυτοδύναμο διδακτικό έργο από το 2011 έως σήμερα σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Συμμετέχει στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ,στα πλαίσια του επιλεγόμενου  μαθήματος Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Είναι συντονιστής ενός μαθήματος  στους προπτυχιακούς φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος. Είναι Συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευομένων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου από το εκπαιδευτικό έτος 2013 έως σήμερα.

Διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακές σπουδές: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Οδοντιατρικού Τμήματος  του ΑΠΘ και  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών <Κλινική και Χειρουργική Ανατομία(Εφαρμοσμένη Ανατομία)> του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20.

Συμβολή στην εκπόνηση διπλωματικών/διδακτορικών διατριβών:

Είναι επιβλέπων σε τρεις διδακτορικές διατριβές. Ήταν επιβλέπων σε μία διδακτορική διατριβή, η οποία ολοκληρώθηκε. Είναι μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής    διατριβής σε πέντε υποψηφίους. Ήταν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής    διατριβής σε τέσσερις υποψηφίους,οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Ήταν μέλος της 7μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής    σε τέσσερις υποψηφίους,οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Τέλος ήταν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε δύο υποψηφίους,οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.

Συνολική επιστημονική δραστηριότητα, διεθνή παρουσία: Από το 1984 συμμετείχε, πέραν της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, στη συγγραφή  μιας μονογραφίας, επτά  εκπαιδευτικών βιβλίων και  στη δημοσίευση εργασιών που δημοσιεύτηκαν σε  περιοδικά, από τις οποίες  36 εργασίες σε  πανελλήνια επιστημονικά  περιοδικά  και  79 σε διεθνή, εκ των οποίων 64 (5 υπό δημοσίευση) σε διεθνή επιστημονικά  περιοδικά του Journal Citation Reports (PubMed ) και 15 σε  ξενόγλωσσα περιοδικά, εκτός PubMed. Επίσης συμμετείχε  στη συγγραφή  8 άρθρων που καταχωρήθηκαν με πλήρη μορφή σε πρακτικά πανελληνίων(5) και διεθνών συνεδρίων(3).

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα:

α. Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τη μελέτη του ρόλου των οιστρογόνων στην οστική επούλωση (κάταγμα κάτω γνάθου). Ήταν πειραματική μελέτη  με κάλυψη των εξόδων της,πέραν των τροφείων.

β. Συμμετείχε σε Ερευνητικό Πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΣΥ την περίοδο 1993 – 1994. Αφορούσε τη «Μελέτη της επίδρασης αντιπροσταγλανδινικών φαρμάκων στο σχηματισμό υπερωϊοσχιστίας σε επίμυες wistar». Το εν λόγω πρόγραμμα έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..

γ. Συμμετείχε στο  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας του Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006 (Άξονας προτεραιότητας 4: Ανθρώπινοι πόροι-κωδικός πρότασης: Ν 9.02 Ε 336). Το πρόγραμμα άρχισε στις 30 Αυγούστου και  ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2004.

δ. Επιστημονικά Υπεύθυνος στην ερευνητική χρηματοδοτούμενη  μελέτη με τίτλο «Μητρώο Περιστατικών Οστεονέκρωσης της Γνάθου»  στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου. Έναρξη έργου 2014, υπό εξέλιξη.

Το σύνολο των ετεροαναφορών (Citations) στο Scopus είναι:>1309 +11 Scopus, ενώ  1.899 στο  Google Scholar και H-Index:16(first name: K or C).

Ο συνολικός συντελεστής απήχησης των δημοσιεύσεών του είναι >201.909 +3.094 (first name: K or C)και  4.325 (Research Gate).