Κωσταντίνος Χούπης

Κωσταντίνος Χούπης

D.D.S., MSc, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Ο Κων/νος Χούπης από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 1986.

Μετεκπαίδευτηκε στο Eastman Dental Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από το οποίο πήρε το Master του το 1989.Παράλληλα ειδικεύτηκε στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική εργαζόμενος στα Mount Vernon Hospitals, University College και Eastman Dental Hospitals και είναι κάτοχος της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από το 1993. Ολοκλήρωσε την διδακτορική διατριβή στο ΕΚΠΑ με άριστα το 2009.

Εργάζεται αποκλειστικά σαν Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός στα ιδιωτικά θεραπευτήρια «Υγεία» και «Mediterraneo» και στο ιδιωτικό του ιατρείο.

Έχει διδάξει και εκπαιδεύσει, για πάνω από μια εικοσαετία, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σαν κλινικός συνεργάτης της Κλινικής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει έντονη μεταπτυχιακή δραστηριότητα προσκεκλημένος σε πολλά συνέδρια, οργανώνοντας σεμινάρια και δημοσιεύοντας εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και του εσωτερικού. Είναι συγγραφέας ενός κεφαλαίου στο βιβλίο «Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» και έχει πολλαπλές ανακοινώσεις σε συνέδρια του εσωτερικού και εξωτερικού.

Συμμετέχει στο ΔΣ της Στοματολογικής εταιρείας της Ελλάδος και έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ταμίας της «Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΕΕΣΓΧ), πρόεδρος του HAOMS 2019 και συμμετείχε ενεργά στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή και πολλών συνεδρίων της ΕΕΣΓΧ.

Είναι μέλος της European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, της British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, και της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος.