Πάνος Χριστόπουλος

Πάνος Χριστόπουλος

DDS, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Επίκουρος Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

O Δρ. Πάνος Χριστόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Σπουδές – Μετεκπαίδευση

1984: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
1986-1989: Άτυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
1989-1990: Α’ Κλινική Γενικής Χειρουργικής Ασκληπιείου Βούλας. Έμμισθος ειδικευόμενος
1991-1992: Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΚΑΤ. Έμμισθος ειδικευόμενος
1993: Απόκτηση τίτλου ειδικότητος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
1993-1995: UCLA School of Dentistry, Los Angeles California. Μετεκπαίδευση
2001: Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

2014- σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
2003-2014: Λέκτορας Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
1996-2002: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική δραστηριότητα

40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Περισσότερες από 180 παρουσιάσεις σε συνέδρια από τις οποίες πάνω από 50 σαν προσκεκλημένος ομιλητής Εκπαιδευτής σε μεγάλο αριθμό πρακτικών σεμιναρίων
Τακτικό μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, International College of Dentists κλπ.)