Σταύρος Βασιλείου

Σταύρος Βασιλείου

MD, DDS, PhD
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Σταύρος
Ημερομηνία γέννησης: 18 Δεκεμβρίου 1957
Τόπος γέννησης: Αθήνα
Διεύθυνση οικίας: Σωκράτους 10Γ Κηφισιά
Στρατιωτική Θητεία: Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στο Υγειονομικό, στο Στρατό Ξηράς από 11- 6-1981 μέχρι 11-6-1982.
Ειδικότητα: Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακή εκπαίδευση:
1976-1981, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός: Λίαν Καλώς
1988-1993, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός: Λίαν Καλώς

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
Τίτλος Ειδίκευσης 1993, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Διδακτορικές Διατριβές:
1. (1991-1995), Αξιολόγηση της διακύμανσης της ΤΚΕ και του αριθμού των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με καρκίνο του στόματος, Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα
2. (1999-2003), Μέτρηση της απόπτωσης σε δείγματα ρινικού και στοματικού
βλεννογόνου σε σηπτικούς ασθενείς, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα: Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Υπεύθυνος της εκπαίδευσης των Ειδικευομένων στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Επιβλέπων σε 5 διατριβές και μέλος τριμελούς επιτροπής σε 2.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
ΞΕΝΕΣ
1. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
2. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Πλήρη άρθρα σε περιοδικά με Impact Factor (IF): 54

Πλήρη άρθρα σε περιοδικά χωρίς IF: 2

Σε πρακτικά ξενόγλωσσων συνεδριών: 1

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: 57

Συντελεστής απήχησης
Συνολικός: 118,667
Μέσος όρος: 2,282
Ατομικός: 35.202

Βιβλιογραφικές αναφορές:
Scopus : 1179
Google Scholar: 1434

H-index

Scopus: 21
Google Scholar: 22
H-index 10: 38

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 9

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 45