Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος

Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος

Δικηγόρος

H μακρόχρονη, εκτεταμένη και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν ειδικά την προστασία προσωπικών δεδομένων και την συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις αποκτήθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων, μεταξύ άλλων, του Νομικού Συμβούλου και του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μεγάλη ελληνική (Forthnet), πολυεθνικές εταιρίες και ομίλους εταιριών (British American Tobacco, Vodafone).

Ειδικότερα, σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως επικεφαλής του τμήματος, διευθύνει την ομάδα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες συμμόρφωσης και έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό τους και τη συνεχή προσαρμογή τους στις ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου ξεχωριστά, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία περισσότερα από 70 έργα συμμόρφωσης με τον GDPR και παρέχονται υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε μεγάλους ελληνικούς και πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (ηλεκτρονικές επικοινωνίες/πληροφορική/κυβερνοασφάλεια, ασφάλειες, υγεία, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση ακινήτων, ναυτιλία, καπνοβιομηχανία, ηλεκτρική ενέργεια, τράπεζες, τουριστικές επιχειρήσεις, ακτοπλοΐα, κλπ.).

EMAIL: [email protected]

Τηλέφωνο: +30 210 3626971

Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή,
University of Kent, LL.M
European University Institute of Florence, Ph.D. (EU Competition Law)

Μέλος
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών