Βασίλειος Σταθόπουλος

Βασίλειος Σταθόπουλος

DDS, MSD
Ορθοδοντικός

Αποφοίτησε τον Ιανουάριο 1985 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Απέκτησε το δίπλωμα της Ορθοδοντικής ειδικότητας & Master το 1987, από το Πανεπιστήμιο Pacific των Η.Π.Α.

Έχει διατελέσει άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Ε.Κ.Π.Α. (1991 – 2003).

Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες για επιστημονικά & επαγγελματικά θέματα σε Ελληνικά & Ευρωπαϊκά συνέδρια (1990 – 2019).

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ (Ιανουάριος 2013 – Μάρτιος 2015) & του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Αύγουστος 2014 – Μάρτιος 2015).

Μέλος του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθήνας (1990 – 1993 & 2011 – σήμερα).

Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (2012 – 2015 & 2019 – σήμερα).

Εκλεκτορικό μέλος της Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. (1996 – 2020).

Διαμερισματικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων (1990 – 1994).

Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της επιστημονικής Εταιρείας Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., έχοντας θητεύσει σε όλες τις θέσεις του Δ.Σ. της (από το 1992 – 2020).

Στα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται η διαχείριση και η προβολή του σύγχρονου οδοντιατρείου καθώς και η ενασχόληση σε φορολογικά, εργασιακά, νομικά & ασφαλιστικά θέματα.